Afrikaans English

 

Welkom

De gemeente is ontstaan in 1953. Nadat een paar jaar bijeenkomsten belegd waren in Hope Hall werd er besloten om een eigen kerkgebouw, met pastorie en een zalen complex op te richten. Dat werd in 1958 een werklijkheid. Onze gemeente bestaat dus nu, in 2020, 62 jaar!

Omdat de lidmaten Nederlands zijn, Nederlandssprekend of een andere band met Nederland hebben, heeft onze Gemeente geen vaste kerkgrenzen maar wonen haar leden verspreid van Krugersdorp tot Springs. Dit betekent allerminst dat er niet ook een heel aantal afrikaans en engelssprekende lidmaten zijn.

De bindende factor is overwegend Nederland, zo treft u lidmaten van verschillende kerkelijke agtergrond aan.
De gemeente heeft momenteel 80 lidmaten.

Agenda

De eredienst vindt elke zondag om 10:00 uur plaats. Op een aantal kerkelijke feestdagen worden ook diensten belegd. Het avondmaal wordt ook geregeld gevierd.

De kerkkantoor is iedere Dinsdag oggend vanaf 09:00 tot 13:00 open.

Contact opnemen

Straat Adres: Sherborne weg 3
PARKTOWN
Map
Post Adres: Nederlandssprekende Gemeente
Postbus 84552
GREENSIDE
2034
Kantoor telefoon: 011 726 1409
Kantoor Email: nlgemeente@mweb.co.za

De Maranatha Mare is de amptelijke maandblad van de gemeente. Hierin kunt u alle nieuwtjes, gebeuren en interesante artikelen lezen.